outside the computer case

listen to the pronunciation of outside the computer case
Английский Язык - Турецкий язык

Определение outside the computer case в Английский Язык Турецкий язык словарь

external
dış

Konuşma dış düşünce ve düşünce iç konuşmadır. - Speech is external thought, and thought internal speech.

Kadınların yüzü giysilerini çıkardıklarında çoğunlukla daha güzeldir, zira onlar o zaman dış görünüşleri hakkında düşünmekten vazgeçerler. - Women's faces are often more beautiful when they take their clothes off, for they then stop thinking about their external appearance.

external
harici

Tom bilgisayarda bulunan dahili hard diskteki tüm dosyaları harici bir hard diske kopyaladı. - Tom copied all the files on his internal hard disk to an external hard disk.

Onu harici hard diskte sakla. - Save it on the external hard drive.

external
(Tıp) dış kulak yolu kanalı
external
dıştan gelen
external
hariç
external
dışta
external
(Biyoloji) eksternal
external
{s} yabancı ülkelerle olan
external
{s} yüzeysel
external
(Nükleer Bilimler) harici, dıştaki
external
(Tıp) Dış, dışyan, harici
external
dıştan gelen arızi
external
vücudun dış kısmını ilgilendiren
external
maddi
external
dış dünyaya
external
{s} dışarıdan gelen
external
(Diş Hekimliği) Dışa ilişkin
Английский Язык - Английский Язык
external
the computer case
tower
outside the computer case

  Расстановка переносов

  out·side the com·put·er case

  Турецкое произношение

  autsayd dhi kımpyutır keys

  Произношение

  /ˈoutˈsīd ᴛʜē kəmˈpyo͞otər ˈkās/ /ˈaʊtˈsaɪd ðiː kəmˈpjuːtɜr ˈkeɪs/

  Слово дня

  facile
Избранное