outgrown garment passed down from one person to another

listen to the pronunciation of outgrown garment passed down from one person to another
Английский Язык - Турецкий язык

Определение outgrown garment passed down from one person to another в Английский Язык Турецкий язык словарь

hand-me-down
elden düşme
hand-me-down
(isim) kullanılmış elbise veya eşya
hand-me-down
(sıfat) kullanılmış, elden düşme
Английский Язык - Английский Язык
hand-me-down
outgrown garment passed down from one person to another

  Расстановка переносов

  out·grown gar·ment passed Down from one per·son to an·oth·er

  Турецкое произношение

  autgrōn gärmınt päst daun fırm hwʌn pırsın tı ınʌdhır

  Произношение

  /ˌoutˈgrōn ˈgärmənt ˈpast ˈdoun fərm ˈhwən ˈpərsən tə əˈnəᴛʜər/ /ˌaʊtˈɡroʊn ˈɡɑːrmənt ˈpæst ˈdaʊn fɜrm ˈhwʌn ˈpɜrsən tə əˈnʌðɜr/

  Слово дня

  groundling
Избранное