our planet, third out from the sun; see main entry earth

listen to the pronunciation of our planet, third out from the sun; see main entry earth
Английский Язык - Турецкий язык

Определение our planet, third out from the sun; see main entry earth в Английский Язык Турецкий язык словарь

earth
toprak

Petrichor - kuru toprağa yağmur düştüğünde dünyevi koku; yağmurdan sonra toprak kokusu. - Petrichor - (noun) the earthy scent when rain falls on dry soil; the smell of earth after rain.

Yaklaşık olarak dünya yüzeyinin üçte biri topraktır. - About one third of the earth's surface is land.

earth
(isim) yeryüzü, toprak, kara, yer, in
earth
şasi kablosu
earth
(Coğrafya) yerküresi
earth
(Jeoloji) yeryuvarı
earth
topraklama hattı
earth
(Otomotiv) elektrikte toprak
earth
hayvan ini
earth
yerküre

Yerküre gezegenlerden bir tanesidir. - The earth is one of the planets.

earth
yer

Bir depremde, yer yukarı ve aşağı ya da geriye ve ileriye sallanabilir. - In an earthquake, the ground can shake up and down, or back and forth.

Dünya hepimizin yaşadığı yerdir. - The earth is where we all live.

earth
dünya

Dünyayı korumanın önemini biliyorlar. - They know the importance of protecting the earth.

Hayat hiç bitmez fakat dünyadaki hayat biter. - Life never ends but earthly life does.

earth
toprak hattı
earth
doğa

Dünyanın uydusu doğal bir uydudur. - Earth's moon is a natural satellite.

Dünyanın ayı doğal bir uydudur. - The earth's moon is a natural satellite.

earth
toprakla

Tohumları biraz toprakla örtün. - Cover the seeds with a little earth.

earth
toprak,v.toprakla: n.yeryüzü
earth
in/toprak/dünya
earth
(Tıp) Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler
earth
{i} in
Английский Язык - Английский Язык
earth

The astronauts saw the earth from the porthole.

our planet, third out from the sun; see main entry earth

    Расстановка переносов

    our planet, third out from the sun; see Main en·try earth

    Произношение

    Слово дня

    lavaliere
Избранное