otomobil, vagon gibi taşıtların konulduğu üstü örtülü yer, arabalık

listen to the pronunciation of otomobil, vagon gibi taşıtların konulduğu üstü örtülü yer, arabalık
Турецкий язык - Турецкий язык
garaj
otomobil, vagon gibi taşıtların konulduğu üstü örtülü yer, arabalık

    Расстановка переносов

    o·to·mo·bil, va·gon gi·bi ta·şıt·la·rın ko·nul·du·ğu üs·tü ör·tü·lü yer, a·ra·ba·lık

    Произношение

    Слово дня

    scrannel
Избранное