ortalamak

listen to the pronunciation of ortalamak
Турецкий язык - Английский Язык
{f} center
reach the middle
soccer (from a position at the side of the field) to send (the ball) through the air straight towards the goal
to reach the middle; to centre
to reach the middle of, reach the midpoint of
to divide (something) in half; to split or cut (something) down the middle
centre [Brit.]
set in the midst
center alignment
ortalama
mean

Tom doesn't have a mean bone in his body. - Tom bedeninde ortalama bir kemiğe sahip değil.

ortalama
average

What is the average height of the players? - Oyuncuların boy ortalaması nedir?

She reads on average three or four books a week. - O, haftada ortalama üç ya da dört kitap okur.

ortalama
(Ticaret) fair
ortalama
par

During one session of the Duma, the lower house of the Russian parliament, an average of eight laws are adopted. - Rus parlamentosunun alt kanadı olan Dumanın bir oturumunda ortalama sekiz kanun kabul edilir.

ortalama
centering
ortala
(Bilgisayar) center align
ortala
(Bilgisayar) center on page
ortalama
common
ortalama
(Denizbilim) avarage
ortalama
(deyim) fair-to-middling
ortalama
on an average

He walks seven miles a day on an average. - O, günde ortalama yedi mil yürür.

On an average how many miles do you walk a day? - Ortalama olarak günde kaç mil yürüyorsunuz?

ortalama
cross-section
ortalama
(Bilgisayar) avg
ortalama
in average
ortalama
approximate

The Astronomical Unit (AU) is defined as the average distance between the Earth and the Sun. It is approximately 150 million km (93 million miles). - Astronomik Birim Dünya ve Güneş arasındaki ortalama mesafe olarak tanımlanır.Bu yaklaşık 150 milyon kilometredir.

ortala
{f} center
ortalama
more or less
ortala
align center
ortalama
{s} medial
ortalama
fair average
ortalama
{s} normal
ortalama
{s} medium
ortalama
equated
ortalama
average, mean
ortalama
medium, average
ortalama
(an) average, (a) mean
ortalama
center alignment , mean , average
ortalama
(dividing something) straight down the middle
Турецкий язык - Турецкий язык
Topla oynanan bazı oyunlarda, oyuncu topu alanın ortasına doğru atmak
Ortasını bulmak, ortasına varmak
Ortalama
(Hukuk) VASATİ
Ortalama
averaj
ortalama
Orta yerinden
ortalama
Orta yerinden. İki karşıt düşünce arasında olan, yaklaşık
ortalama
Ortalamak işi
ortalama
İki karşıt düşünce arasında olan, yaklaşık
ortalama
Ortalamak işi. İki veya ikiden artık nicelik toplamının, bu niceliklerin sayısına bölünmesinden çıkan (sayı), vasati: "Ortalama bir hesapla doksan yıllık bir ev demektir."- M. Ş. Esendal
ortalama
İki veya ikiden artık nicelik toplamının, bu niceliklerin sayısına bölünmesinden çıkan (sayı), vasatî
ortalamak
Избранное