orison

listen to the pronunciation of orison
Английский Язык - Турецкий язык
yakarış
(isim) dua
{i} dua
prayer
{i} dua

Onun bedenine dua edildi. - A prayer was said over his body.

Duan kabul edilecektir. - Your prayer will be answered.

prayer
{i} rica
prayer
dua okuma
prayer
yakarı
prayer
yakarış
orisons
yakarı
orisons
dua
prayer
prayer rug seccade
prayer
niyaz
prayer
temenni
prayer
{i} dilekçe

Malcom birçok resmi dilekçede onun adını görmekten usandığı için Tom'u öldürdü. - Malcom killed Tom because he was tired of seeing his name in lots of prayers.

prayer
{i} ibadet eden kimse
prayer
prayer book dua kitabı
prayer
prayer wheel dua yazılı kâğıtların sarıldığ
prayer
dua edilen şey
prayer
{i} ibadet
prayer
(isim) dua, namaz, ibadet, yalvarma, rica, dilekçe, ibadet eden kimse, duacı
prayer
{i} yalvarma
prayer
{i} namaz
prayer
prayer meeting dua meclisi
Английский Язык - Английский Язык
{n} a prayer, supplication, wish
A prayer
A prayer; a supplication
{i} prayer
reverent petition to a deity
orisons
plural of orison
orison

  Расстановка переносов

  o·ri·son

  Произношение

  Этимология

  [ 'or-&-s&n, 'är-, ] (noun.) 13th century. Middle English, from Old French, from Late Latin oration-, oratio, from Latin, oration.

  Слово дня

  subintelligitur
Избранное