orhan boran'ın radyoda yarattığı hayali bir kahraman

listen to the pronunciation of orhan boran'ın radyoda yarattığı hayali bir kahraman
Турецкий язык - Турецкий язык
yuki
orhan boran'ın radyoda yarattığı hayali bir kahraman

    Расстановка переносов

    or·han bo·ran·'ın rad·yo·da ya·rat·tı·ğı ha·ya·li bir kah·ra·man

    Произношение

    Слово дня

    intercostal
Избранное