oral proficiency interview

listen to the pronunciation of oral proficiency interview
Английский Язык - Турецкий язык
(Dilbilim) konuşma yeterlik sınavı
oral interview
(Dilbilim) mülakat
oral proficiency interview

  Расстановка переносов

  o·ral pro·fi·cien·cy in·ter·view

  Турецкое произношение

  ôrıl prıfîşınsi întırvyu

  Произношение

  /ˈôrəl prəˈfəsʜənsē ˈəntərˌvyo͞o/ /ˈɔːrəl prəˈfɪʃənsiː ˈɪntɜrˌvjuː/

  Слово дня

  gunk
Избранное