oral dissolution therapy

listen to the pronunciation of oral dissolution therapy
Турецкий язык - Английский Язык
(Tıp) Kolesteral safra taşlarını çözen (eriten) bir metot.Hastaya chenodiol(Chenix) ve ursodiol(Actigall) gibi ağızdan alınan (oral) ilaçlar verilir.Bu ilaçlar hiç bir ameliyat geçirmemiş hastalarda çok sık kullanılır
oral dissolution therapy

  Расстановка переносов

  o·ral dis·so·lu·tion the·ra·py

  Турецкое произношение

  ôrıl dîsıluşın therıpi

  Произношение

  /ˈôrəl ˌdəsəˈlo͞osʜən ˈᴛʜerəpē/ /ˈɔːrəl ˌdɪsəˈluːʃən ˈθɛrəpiː/

  Слово дня

  materfamilias
Избранное