operational capability

listen to the pronunciation of operational capability
Английский Язык - Турецкий язык
işletim kapasitesi
işletim kabiliyeyi
Industrial Operations Command; initial operational capability; intelligence oper
(Askeri) Endüstriyel Harekatlar Komutanlığı; ilk harekat kabiliyeti; istihbarat harekatları merkezi; soruşturma harekatları merkezi
designed operational capability
(Askeri) tasarlanmış harekat kabiliyeti
early operational capability; emergency operations center
(Askeri) erken harekat kabiliyeti; acil durum harekatları merkezi
final operational capability
(Askeri) Nihai harekat imkan ve kabiliyeti
full operational capability
(Askeri) tam harekat imkan ve kabiliyeti
initial operational capability
(Askeri) İLK İŞLETME KABİLİYETİ, İLK HAREKAT KABİLİYETİ: Kabul edilmiş belirli özellikleri bulunan ve gereken şekilde eğitilmiş, teçhiz edilmiş ve desteklenmiş bir askeri birlik veya kuvvet tarafından kullanılan veya çalıştırılan bir silah, malzeme kalemi veya sistemi kullanma kabiliyetine ilk ulaşma
initial operational capability date
(Askeri) İLK HAREKAT KABİLİYETİNE ULAŞMA TARİHİ: Muharebe füze birliğinin; muharebe görevini yerine getirmesine imkan verecek şekilde, ilk teçhiz edildiği, eğitildiği ve lojistik desteğinin tesis edildiği tarih. İlk harekat kabiliyeti tarihinin, her yeni füze sisteminde, muharebe teçhizatının, onarım parçalarının, bakım teçhizatının ve yayımların verilmesi ve yetişmiş personelle ikmali bakımından, bir gaye tarihi ile ortak rolü vardır
multicommand required operational capability
(Askeri) çoklu komuta gerektiren harekat imkan ve kabiliyeti
regional operations center; required operational capability
(Askeri) bölgesel
required operational capability
(Askeri) GEREKLİ HAREKAT KABİLİYETİ: Seri numaralı resmi bir döküman. Bu dökümanda; ilerde belirli bir zamanda lüzumlu olarak mütalaa edilen hareket imkan ve kabiliyetlerinin genel tarıfi yapılmakta; icra vasıtasından ziyade; arzu edilen imkan ve kabiliyet ana hatlarıyle belirtilmekte; hedef, harekat tasarısı, tahmin edilen harekat ortamı ve dikkate alınması gerekli diğer ilgili faktörler ifade edilmektedir
operational capability

  Расстановка переносов

  op·e·ra·tion·al ca·pa·bi·li·ty

  Турецкое произношение

  äpıreyşınıl keypıbîlıti

  Произношение

  /ˌäpərˈāsʜənəl ˌkāpəˈbələtē/ /ˌɑːpɜrˈeɪʃənəl ˌkeɪpəˈbɪlətiː/

  Слово дня

  jocose
Избранное