onun hakkında, onun üzerinde, onun zararına (olumsuz olarak kullanılır)

listen to the pronunciation of onun hakkında, onun üzerinde, onun zararına (olumsuz olarak kullanılır)
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) aleyh
onun hakkında, onun üzerinde, onun zararına (olumsuz olarak kullanılır)

    Расстановка переносов

    o·nun hak·kın·da, o·nun ü·ze·rin·de, o·nun za·ra·rı·na (o·lum·suz o·la·rak kul·la·nı·lır)

    Слово дня

    jaywalk
Избранное