one who ruins the fun or enjoyment of others by being pessimistic or gloomy

listen to the pronunciation of one who ruins the fun or enjoyment of others by being pessimistic or gloomy
Английский Язык - Турецкий язык

Определение one who ruins the fun or enjoyment of others by being pessimistic or gloomy в Английский Язык Турецкий язык словарь

killjoy
mızıkçı

Tom böyle bir mızıkçıdır. - Tom is such a killjoy.

killjoy
gıcık
killjoy
oyunbozan

Böyle oyunbozanlık etme. - Don't be such a killjoy.

killjoy
uyuz
killjoy
kıl
killjoy
{i} neşe kaçıran kimse
killjoy
(isim) neşe kaçıran kimse
killjoy
neşe bozan kimse
killjoy
keyif kaçıran kimse
Английский Язык - Английский Язык
{i} killjoy
one who ruins the fun or enjoyment of others by being pessimistic or gloomy

  Расстановка переносов

  one who ruins the fun or en·joy·ment of others by be·ing pessimistic or gloo·my

  Турецкое произношение

  hwʌn hu ruınz dhi fʌn ır encoymınt ıv ʌdhırz bay biîng pesımîstîk ır glumi

  Произношение

  /ˈhwən ˈho͞o ˈro͞oənz ᴛʜē ˈfən ər enˈʤoimənt əv ˈəᴛʜərz ˈbī ˈbēəɴɢ ˌpesəˈməstək ər ˈglo͞omē/ /ˈhwʌn ˈhuː ˈruːənz ðiː ˈfʌn ɜr ɛnˈʤɔɪmənt əv ˈʌðɜrz ˈbaɪ ˈbiːɪŋ ˌpɛsəˈmɪstɪk ɜr ˈɡluːmiː/

  Слово дня

  affiance
Избранное