one who quits his company, a rover

listen to the pronunciation of one who quits his company, a rover
Английский Язык - Турецкий язык

Определение one who quits his company, a rover в Английский Язык Турецкий язык словарь

straggler
{i} gruptan/sürüden ayrılarak kendi başına kalmış kimse/hayvan
straggler
türkümden ayrılan kimse
straggler
başıboş hayvan
straggler
{i} sona kalan
straggler
{i} gruptan ayrılan kimse
straggler
{i} dağınık yetişen bitki
straggler
{i} sürüden ayrılan hayvan
straggler
{i} ask. döküntü
straggler
{i} geride kalan
straggler
dağılan şey
straggler
{i} avare
straggler
(Askeri) DÖKÜNTÜ, SARKAN: Bariz bir amacı veya tayin edilmiş bir görevi olmaksızın birliklerinden, yürüyüş kolundan veya teşkillerinden ayrı düşmüş herhangi personel, araç, gemi veya uçaklar. Ayrıca bakınız: "line of drift"
straggler
{i} birliğini kaybetmiş asker
Английский Язык - Английский Язык
{n} straggler
One who quits
quitter
one who quits his company, a rover
Избранное