one who or what opens, an interpreter

listen to the pronunciation of one who or what opens, an interpreter
Английский Язык - Турецкий язык

Определение one who or what opens, an interpreter в Английский Язык Турецкий язык словарь

opener
{i} açacak

Teneke açacakları ve makaslar gibi çoğu eşyalar sağ elini kullananlar için yapılmıştır. - Most utensils, such as can openers and scissors, are made for right-handers.

opener
(Spor) İlk gol, ilk sayı, açılış golü, açılış sayısı
opener
{i} başlatan
opener
{i} açan kimse
opener
(Tekstil) açıcı

Bazen bir kutu açıcı olarak makas kullanırım. - Sometimes I use the scissors as a can opener.

Английский Язык - Английский Язык
{n} opener
one who or what opens, an interpreter
Избранное