one who is near in sympathy or confidence

listen to the pronunciation of one who is near in sympathy or confidence
Английский Язык - Турецкий язык

Определение one who is near in sympathy or confidence в Английский Язык Турецкий язык словарь

neighbor
{i} komşu

Komşumla ilginç bir muhabbet ettim. - I had an interesting conversation with my neighbor.

Japonya ve Güney Kore komşudur. - Japan and South Korea are neighbors.

neighbor
(isim) komşu
neighbor
{f} komşu olmak

Sadece iyi bir komşu olmak istiyorum. - I just want to be a good neighbor.

Sadece iyi bir komşu olmak istiyorum. - I only want to be a good neighbor.

neighbor
{f} bitişik olmak
neighbor
yaklaşmak
neighbor
bkz.neighbour
neighbor
bitişik

Tom Mary'nin bitişik komşusu. - Tom is Mary's next-door neighbor.

Tom Mary'ye bitişik komşuya gitmesini ve komşunun yardıma ihtiyacı olup olmadığını anlamasını söyledi. - Tom told Mary to go next door and see if the neighbors needed any help.

neighbor
{f} yanında olmak
Английский Язык - Английский Язык
neighbor
one who is near in sympathy or confidence

  Расстановка переносов

  one who I·s near in sym·pa·thy or con·fi·dence

  Турецкое произношение

  hwʌn hu îz nîr în sîmpıthi ır känfıdıns

  Произношение

  /ˈhwən ˈho͞o əz ˈnər ən ˈsəmpəᴛʜē ər ˈkänfədəns/ /ˈhwʌn ˈhuː ɪz ˈnɪr ɪn ˈsɪmpəθiː ɜr ˈkɑːnfədəns/

  Слово дня

  aphrodisiac
Избранное