one who draws satirical cartoons about current political issues

listen to the pronunciation of one who draws satirical cartoons about current political issues
Английский Язык - Турецкий язык

Определение one who draws satirical cartoons about current political issues в Английский Язык Турецкий язык словарь

political cartoonist
siyasi karikatürist
Английский Язык - Английский Язык
political cartoonist
one who draws satirical cartoons about current political issues

  Расстановка переносов

  one who draws sa·ti·ri·cal cartoons a·bout cur·rent po·li·ti·cal issues

  Турецкое произношение

  hwʌn hu drôz sıtîrıkıl kärtunz ıbaut kärınt pılîtıkıl îşuz

  Произношение

  /ˈhwən ˈho͞o ˈdrôz səˈtərəkəl kärˈto͞onz əˈbout ˈkärənt pəˈlətəkəl ˈəsʜo͞oz/ /ˈhwʌn ˈhuː ˈdrɔːz səˈtɪrəkəl kɑːrˈtuːnz əˈbaʊt ˈkɑːrənt pəˈlɪtəkəl ˈɪʃuːz/

  Слово дня

  ambrosia
Избранное