one who, or that which, climbs a plant that climbs

listen to the pronunciation of one who, or that which, climbs a plant that climbs
Английский Язык - Турецкий язык

Определение one who, or that which, climbs a plant that climbs в Английский Язык Турецкий язык словарь

climber
yükselmek isteyen kişi
climber
tırmanıcı bitki
climber
tırmanıcı sarmaşık
climber
dağcı

Çığ dağcılar için bir tehlikedir. - Avalanches are a danger to climbers.

Tom çok iyi bir dağcı değil. - Tom is not a very good climber.

climber
tırmanıcı

Sincaplar çok iyi tırmanıcıdır. - Squirrels are very good climbers.

Tom bir dağ tırmanıcısı. - Tom is a mountain climber.

climber
toplumda yükselmek isteyen kişi
climber
{i} tırmaşık kuş
climber
tırmanan sarmaşık
climber
toplum hayatında yükselmek isteyen kimse
climber
{i} sarmaşık
climber
{i} (Botanik) tırmanıcı sarmaşık
climber
yükselen/tırmanıcı
climber
{i} k.dili. toplumda yükselmek isteyen kimse
climber
{i} toplumda hep gözü yükseklerde olan kimse
Английский Язык - Английский Язык
climber
one who, or that which, climbs a plant that climbs
Избранное