one or more lines repeated before or after the stanzas of a poem

listen to the pronunciation of one or more lines repeated before or after the stanzas of a poem
Английский Язык - Турецкий язык

Определение one or more lines repeated before or after the stanzas of a poem в Английский Язык Турецкий язык словарь

refrain
{f} kendini tutmak
refrain
{f} from -den çekinmek, -den sakınmak; kendini tutmak
refrain
{f} kaçınmak
refrain
{i} nakarat
refrain
özünü tutmak
refrain
{f} frenle
refrain
sakınmak
refrain
uzak dur

Lütfen emniyet kemerinizi takınız ve sigara içmekten uzak durunuz. - Please fasten your seat belts, and kindly refrain from smoking.

refrain
(Tıp) Kendini tutmak, iradesine hakim olmak
refrain
çekinmek
refrain
from ile kendini zaptedip çekmek
refrain
nakarat nağmesi
refrain
i., müz. nakarat
refrain
şarkı nakaratı
refrain
bir şey yapmaktan çekinmek
Английский Язык - Английский Язык
refrain
one or more lines repeated before or after the stanzas of a poem

  Расстановка переносов

  one or more lines re·pea·ted be·fore or af·ter the stanzas of a po·em

  Турецкое произношение

  hwʌn ır môr laynz ripitıd bîfôr ır äftır dhi stänzız ıv ı pōım

  Произношение

  /ˈhwən ər ˈmôr ˈlīnz rēˈpētəd bəˈfôr ər ˈaftər ᴛʜē ˈstanzəz əv ə ˈpōəm/ /ˈhwʌn ɜr ˈmɔːr ˈlaɪnz riːˈpiːtəd bɪˈfɔːr ɜr ˈæftɜr ðiː ˈstænzəz əv ə ˈpoʊəm/

  Слово дня

  agnomen
Избранное