one of two or more coincident events; a coincidence

listen to the pronunciation of one of two or more coincident events; a coincidence
Английский Язык - Турецкий язык

Определение one of two or more coincident events; a coincidence в Английский Язык Турецкий язык словарь

coincident
tesadüfi
coincident
(Biyokimya) rastlantı

Tamamen rastlantısaldı. - It was entirely coincidental.

Bu eserde görünen tüm karakterler tamamen hayal ürünüdürler. Yaşayan ya da ölü gerçek kişilere olan herhangi bir benzerlik sadece rastlantıdır. - All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

coincident
(Biyokimya) çakışık
coincident
rastlantısal

Tamamen rastlantısaldı. - It was entirely coincidental.

coincident
mutabık
coincident
kesişen
one of two
bir iki
coincident
{s} uyan
coincident
uyuşan/çakışan
coincident
{s} tutarlı olan
coincident
{s} rastlayan
coincident
{s} tesadüf eden
Английский Язык - Английский Язык
coincident
one of two
{s} either
one of two or more coincident events; a coincidence

    Расстановка переносов

    one of two or more co·in·ci·dent events; a co·in·ci·dence

    Произношение

    Слово дня

    cacography
Избранное