one of the three monastic vows

listen to the pronunciation of one of the three monastic vows
Английский Язык - Турецкий язык

Определение one of the three monastic vows в Английский Язык Турецкий язык словарь

obedience
itaat

Bir kızın görevi itaattir. - The duty of a daughter is in obedience.

Onların sessizliğini itaat olarak yorumlama. - Don't interpret their silence as obedience.

obedience
riayet
obedience
(Askeri) İTAAT: Verilen emirleri dinleme; askeri kanun ve icaplara uygun hareket etme
obedience
uyma
obedience
itaat etme

Onların kültür değerleri, otorite konumundaki kişilere itaat etmektir. - Their culture values obedience to those in positions of authority.

obedience
{i} boyun eğme

Onların sessizliğini boyun eğme olarak algılama. - Don't interpret their silence as obedience.

obedience
{i} bağlılık
obedience
söz dinleme
obedience
{i} sadakât
Английский Язык - Английский Язык
obedience
one of the three monastic vows

  Расстановка переносов

  one of the three mo·nas·tic vows

  Турецкое произношение

  hwʌn ıv dhi thri mınästîk vauz

  Произношение

  /ˈhwən əv ᴛʜē ˈᴛʜrē məˈnastək ˈvouz/ /ˈhwʌn əv ðiː ˈθriː məˈnæstɪk ˈvaʊz/

  Слово дня

  caustic
Избранное