one of the piece with which certain games, as chess or draughts, are played

listen to the pronunciation of one of the piece with which certain games, as chess or draughts, are played
Английский Язык - Турецкий язык

Определение one of the piece with which certain games, as chess or draughts, are played в Английский Язык Турецкий язык словарь

man
{ç} men (men)
man
{i} işçi

Mümkün olduğunca çok sayıda işçiyi bir araya getirmek önemlidir. - It's important to unite as many workers as possible.

İşçilerin çoğu açlıktan öldüler. - Many of the workers died of hunger.

man
{i} insan

İnsan gülebilen tek hayvandır. - Man is the only animal that can laugh.

İnsanın iki ayağı vardır. - The man has two feet.

man
{i} erkek

Onun bir sürü erkek arkadaşı var. - She has too many boyfriends.

Bir kadın erkeksiz bir şey değildir. - A woman without a man is nothing.

man
erkek cinsi
man
{i} oyun taşı
man
kişi

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for man, one giant leap for mankind.

Konserde çok fazla kişi vardı. - There were too many people at the concert.

man
adam vermek
man
(satranç/vb.) taş
man
adam

Polis adamın peşinde. - The police are after the man.

Sağlıklı olan adam sağlığın değerini bilmez. - A healthy man does not know the value of health.

man
{i} (erkek) hizmetkâr
man
man about town tiyatro ve gece kulübüne sıkça
man
{i} beyaz adam
man
sistem

Ben bu sistemi bilmiyorum ama sorumlu adam açıklayacak. - I don't know this system, but the man in charge will explain.

Uzun yıllar, Pluto, bizim güneş sistemimizin dokuzuncu gezegeni olarak kabul edildi. - For many years, Pluto was considered to be the ninth planet in our solar system.

man
satranç veya dama taşı
man
adamla donatmak
man
{i} insan, insanoğlu
Английский Язык - Английский Язык
man
one of the piece with which certain games, as chess or draughts, are played

    Расстановка переносов

    one of the piece with which cer·tain games, as chess or draughts, are played

    Произношение

    Слово дня

    calender
Избранное