one of the five basic elements (see wikipedia article on the five elements)

listen to the pronunciation of one of the five basic elements (see wikipedia article on the five elements)
Английский Язык - Турецкий язык

Определение one of the five basic elements (see wikipedia article on the five elements) в Английский Язык Турецкий язык словарь

earth
toprak

Toprak kandan dolayı kırmızıya döndü. - The earth became red with blood.

Yaklaşık olarak dünya yüzeyinin üçte biri topraktır. - About one third of the earth's surface is land.

earth
(isim) yeryüzü, toprak, kara, yer, in
earth
şasi kablosu
earth
(Coğrafya) yerküresi
earth
(Jeoloji) yeryuvarı
earth
topraklama hattı
earth
(Otomotiv) elektrikte toprak
earth
hayvan ini
earth
yerküre

Yerküre gezegenlerden bir tanesidir. - The earth is one of the planets.

earth
yer

Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. - In the beginning God created the heaven and the earth.

Dünya hepimizin yaşadığı yerdir. - The earth is where we all live.

earth
dünya

Dünyayı korumanın önemini biliyorlar. - They know the importance of protecting the earth.

Hayat hiç bitmez fakat dünyadaki hayat biter. - Life never ends but earthly life does.

earth
toprak hattı
earth
doğa

Dünyanın ayı doğal bir uydudur. - The earth's moon is a natural satellite.

Depremler ve seller doğal felaketlerdir. - Earthquakes and floods are natural disasters.

earth
toprakla

Tohumları biraz toprakla örtün. - Cover the seeds with a little earth.

earth
toprak,v.toprakla: n.yeryüzü
earth
in/toprak/dünya
earth
(Tıp) Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler
earth
{i} in
Английский Язык - Английский Язык
earth
one of the five basic elements (see wikipedia article on the five elements)

    Расстановка переносов

    one of the five Bas·ic elements (see wikipedia ar·ti·cle on the five elements)

    Слово дня

    taxis
Избранное