one's phone number

listen to the pronunciation of one's phone number
Английский Язык - Турецкий язык

Определение one's phone number в Английский Язык Турецкий язык словарь

digit
sayamak
digit
dijit

Yeni dijital fotoğraf makinemi nasıl kullanacağımı hemen öğrenmek istiyorum. - I want to learn how to use my new digital camera right away.

Dijital müzik gittikçe daha popüler oluyor. - Digital music is becoming more and more popular.

digit
rakam

Bir sayısal tarih olarak yazıldığında Mart 14, 2015, pi'nin ilk beş rakamına karşılık gelir- yüz yılda bir kez rastlantı! - When written as a numerical date, March 14, 2015 is 3/14/15, corresponding to the first five digits of pi (3.1415) - a once-in-a-century coincidence!

digit
sayı

Tom ve diğerleri yaklaşık 200 kitabı sayısallaştırdı ve onları ücretsiz erişim için internete koydu. - Tom and others digitized about 200 books and put them online for free access.

Bir sayısal tarih olarak yazıldığında Mart 14, 2015, pi'nin ilk beş rakamına karşılık gelir- yüz yılda bir kez rastlantı! - When written as a numerical date, March 14, 2015 is 3/14/15, corresponding to the first five digits of pi (3.1415) - a once-in-a-century coincidence!

digit
{i} sıfırdan dokuza kadar tamsayıların her biri, rakam
digit
(Tıp) El veya ayak parmağı, digitus
digit
{i} hane
digit
(Askeri) BASAMAK, RAKAM HANESİ
digit
{i} tek haneli rakam
digit
{i} basamak

Bir milyon, yedi basamaklı bir sayıdır. - One million is a seven digit number.

digit
{i} parmak
digit
parmak genişliği sıfırdan dokuza kadar tam sayıların her biri
digit
parmak/basamak
Английский Язык - Английский Язык
digit

That girl likes me — she gave me her digits.

Ones phone number
digit
one's phone number

  Расстановка переносов

  one's phone num·ber

  Турецкое произношение

  wʌnz fōn nʌmbır

  Произношение

  /ˈwənz ˈfōn ˈnəmbər/ /ˈwʌnz ˈfoʊn ˈnʌmbɜr/

  Слово дня

  scissile
Избранное