on sayının üleştirme sayı sıfatı, her birine on; her defasında onu bir arada

listen to the pronunciation of on sayının üleştirme sayı sıfatı, her birine on; her defasında onu bir arada
Турецкий язык - Турецкий язык
onar
on sayının üleştirme sayı sıfatı, her birine on; her defasında onu bir arada

    Расстановка переносов

    on sa·yı·nın ü·leş·tir·me sa·yı sı·fa·tı, her bi·ri·ne on; her de·fa·sın·da o·nu bir a·ra·da

    Произношение

    Слово дня

    duopoly
Избранное