olması kadar olmaması da mümkün bulunan, mümkün, zorunlu karşıtı

listen to the pronunciation of olması kadar olmaması da mümkün bulunan, mümkün, zorunlu karşıtı
Турецкий язык - Турецкий язык
(Felsefe) olumsal
olması kadar olmaması da mümkün bulunan, mümkün, zorunlu karşıtı

    Расстановка переносов

    ol·ma·sı ka·dar ol·ma·ma·sı da müm·kün bu·lu·nan, müm·kün, zo·run·lu kar·şı·tı

    Слово дня

    caustic
Избранное