olağanüstü hâl

listen to the pronunciation of olağanüstü hâl
Турецкий язык - Английский Язык
State of emergency
extraordinary situation
(Politika, Siyaset) emergency

The American Government declared a state of emergency. - Amerikan hükümeti olağanüstü hal ilan etti.

A state of emergency has been declared in Washington DC and five states. - Washington DC'de ve beş eyalette olağanüstü hal ilan edildi.

force majeure
Başkanlık tarafından Ulusal Acil Olağanüstü Hal ve kısmi seferberlik ilan edildi
(Askeri) effective day coincident with Presidential declaration of a National Emergency and authorization of partial mobilization
Hava Kuvvetleri Milli Güvenlik ve Olağanüstü Hal Hazırlık Teşkilatı
(Askeri) Air Force National Security and Emergency Preparedness Agency
Турецкий язык - Турецкий язык
Sıkıyönetim, savaş, savaşı gerektirecek durum, ayaklanma, vatanın ve milletin bölünmezliğini tehlikeye düşüren hareketlerin yaygınlaşması gibi anayasada belirtilen, Bakanlar Kurulunun yurdun bir veya birkaç yerinde uygulamaya karar verdiği, temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasını geçici bir süre için sınırlayan veya tehir eden ve mülki idare ve zabıtanın yerine askeri bir idare ve zabıtayı getiren idare şekli; örfi idare
Sıkıyönetimden önce, sonra veya bundan tamamen bağımsız olarak kanunla belirtilen olağanüstü yetkilerin sivil yönetime verilmesi ve kullanılması durumu
fevkalade hal
olağanüstü hâl
Избранное