of unparalleled significance

listen to the pronunciation of of unparalleled significance
Английский Язык - Турецкий язык

Определение of unparalleled significance в Английский Язык Турецкий язык словарь

momentous
çok önemli
momentous
cidden
momentous
{s} önemli

Berlin duvarının düşüşü gerçekten önemli bir fırsattı. - The falling of the Berlin Wall was truly a momentous occasion.

momentous
{s} ciddi
momentous
{s} mühim
momentous
muhim
momentous
momentouslymühim olarak
momentous
momentousnessciddiyet
Английский Язык - Английский Язык
momentous
of unparalleled significance

  Расстановка переносов

  of un·par·al·leled sig·ni·fi·cance

  Турецкое произношение

  ıv ınperıleld sıgnîfîkıns

  Произношение

  /əv ənˈperəˌleld səgˈnəfəkəns/ /əv ənˈpɛrəˌlɛld səɡˈnɪfɪkəns/

  Слово дня

  intercostal
Избранное