of the czech republic; of the former nation of czechoslovakia

listen to the pronunciation of of the czech republic; of the former nation of czechoslovakia
Английский Язык - Турецкий язык
çek
Czech
{i} Çek

Çek Cumhuriyeti'nin bayrağı Filipinler'inkiyle neredeyse aynıdır. - The flag of the Czech Republic is almost the same as that of the Philippines.

Rusya, Polonya, Çek ve Bulgaristan'ın ortak Slav kökleri var. - Such languages as Russian, Polish, Czech and Bulgarian have common Slavic roots.

Czech
(sıfat) çek
Czech
Çekçe

Rusça, Lehçe, Çekçe ve Bulgarca gibi dillerin ortak Slav kökenleri vardır. - Such languages as Russian, Polish, Czech and Bulgarian have common Slavic roots.

Çekçe bir metni çevirmek çok zordur. - To translate a Czech text is very difficult.

Czech
i., s
Czech
{i} Çek dili

Ben bir yabancıyım ve Çek dilini çok iyi bilmiyorum. Lütfen yavaş konuşun. - I'm a foreigner and I don't know Czech very well. Please, speak slowly.

Çek dilinde Çek Cumhuriyetine Česká republika denilir. - The Czech Republic is called Česká republika in Czech.

Английский Язык - Английский Язык
{s} Czekh
{s} Czech
of the czech republic; of the former nation of czechoslovakia

    Расстановка переносов

    of the Czech republic; of the form·er na·tion of Czech·o·slo·va·ki·a

    Произношение

Избранное