of or relating to the philosophical doctrine of the reality of ideas

listen to the pronunciation of of or relating to the philosophical doctrine of the reality of ideas
Английский Язык - Турецкий язык

Определение of or relating to the philosophical doctrine of the reality of ideas в Английский Язык Турецкий язык словарь

ideal
{i} ülkü
ideal
{i} ideal
ideal
(Dilbilim,Gıda,İnşaat) ülküsel
ideal
(Denizbilim) tamgöre
ideal
düşüncel
ideal
(Denizbilim) arman
ideal
mükemmel

O, mükemmel bir koca olduğunu açıklığa kavuşturuyor. - He's making it clear that he's an ideal husband.

ideal
{i} amaç
ideal
üIküsel
ideal
mükemmel kimse veya şey
ideal
{s} hayali
ideal
{s} kusursuz

Bu adanın kusursuz bir iklimi var. - This island has an ideal climate.

ideal
(Tıp) Mükemmel şey, ideal
ideal
(isim) ideal, ülkü, erek, gaye, amaç, mükemmel şey, kusursuz örnek
ideal
üIkü
ideal
{i} kusursuz örnek
Английский Язык - Английский Язык
ideal
idealistic
of or relating to the philosophical doctrine of the reality of ideas

  Расстановка переносов

  of or re·lat·ing to the phi·lo·soph·i·cal doc·trine of the re·al·i·ty of ideas

  Турецкое произношение

  ıv ır rileytîng tı dhi fîlısäfîkıl dôktırîn ıv dhi riälıti ıv aydiız

  Произношение

  /əv ər rēˈlātəɴɢ tə ᴛʜē ˌfələˈsäfəkəl ˈdôktərən əv ᴛʜē rēˈalətē əv īˈdēəz/ /əv ɜr riːˈleɪtɪŋ tə ðiː ˌfɪləˈsɑːfɪkəl ˈdɔːktɜrɪn əv ðiː riːˈælətiː əv aɪˈdiːəz/

  Слово дня

  tachyphagia
Избранное