of or pertaining to convenience; simple; easy; expedient

listen to the pronunciation of of or pertaining to convenience; simple; easy; expedient
Английский Язык - Турецкий язык

Определение of or pertaining to convenience; simple; easy; expedient в Английский Язык Турецкий язык словарь

convenient
müsait
convenient
elverişli

Şehir hayatının elverişli yönlerini vurguladı. - He stressed the convenient aspects of city life.

İstasyona çok yakın yaşamak elverişlidir. - It's convenient living so close to the station.

convenient
uygun

Eğer uygunsa, lütfen bu gece buraya gel. - If it's convenient, please come here tonight.

Bu yer, toplu taşıma araçları için uygun değildir. - This place isn't convenient for public transportation.

convenient
{s} pratik
convenient
rabıtalı
convenient
müsait olmak
convenient
yakın

Tren istasyonuna çok yakın yaşamak uygundur. - It's convenient to live so close to the train station.

Evim tren istasyonu yakınında, uygun bir yerde bulunur. - My house is located in a convenient place - near the train station.

convenient
ulaşması kolay
convenient
{s} uygun, elverişli, müsait; rahat; kullanışlı
convenient
{s} kullanışlı

Cep telefonları kullanışlı, onların sorumlu kullanılmasını istiyorum. - Cell phones are convenient, but I want them to be used responsibly.

Gözlükler benim için kontakt lenslerden daha kullanışlıdır. - Glasses are more convenient for me than contact lenses.

convenient
yakın/uygun/rahat
convenient
kolay ele geçer
Английский Язык - Английский Язык
convenient
of or pertaining to convenience; simple; easy; expedient
Избранное