of or belonging to neither the right nor the left politically or intellectually

listen to the pronunciation of of or belonging to neither the right nor the left politically or intellectually
Английский Язык - Турецкий язык

Определение of or belonging to neither the right nor the left politically or intellectually в Английский Язык Турецкий язык словарь

center
ortada olmak
center
kumkuma
center
merkezlemek
center
özek
center
ortasını almak
center
{f} ortala
center
bkz.centre
center
{i} orta alan oyuncusu
center
{i} sente
center
(isim) merkez, orta, göbek, santra, orta alan; ılımlı kimse, ılımlı politik görüş; odak; orta alan oyuncusu; kemer inşaat desteği, kubbe inşaat desteği; punta, sente
center
{f} merkezde toplanmak
center
{i} ılımlı politik görüş
center
Orta Nokta
center
{f} ortasını almak, ortalamak
center
{i} kemer inşaat desteği
center
{i} odak
center
{i} orta

Odanın ortasına oturduk. - We sat in the center of the room.

Hedefin ortasından vurdun. - You hit the center of the target.

center
{i} spor santr
center
{i} ılımlı kimse
center
{f} merkezde toplamak
Английский Язык - Английский Язык
center
of or belonging to neither the right nor the left politically or intellectually

  Расстановка переносов

  of or be·long·ing to nei·ther the right nor the left politically or in·tel·lec·tu·al·ly

  Турецкое произношение

  ıv ır bîlôngîng tı naydhır dhi rayt nôr dhi left pılîtîkıli ır întılekçuli

  Произношение

  /əv ər bəˈlôɴɢəɴɢ tə ˈnīᴛʜər ᴛʜē ˈrīt ˈnôr ᴛʜē ˈleft pəˈlətəkəlē ər ˌəntəˈlekʧo͞olē/ /əv ɜr bɪˈlɔːŋɪŋ tə ˈnaɪðɜr ðiː ˈraɪt ˈnɔːr ðiː ˈlɛft pəˈlɪtɪkəliː ɜr ˌɪntəˈlɛkʧuːliː/

  Слово дня

  amative
Избранное