of noble birth

listen to the pronunciation of of noble birth
Английский Язык - Турецкий язык
asil
generous
cömert

O, rakiplerine göre cömerttir. - He is generous to his opponents.

Para yönünden cömerttir. - He is generous with his money.

generous
{s} bol

O restorandaki porsiyonlar bol. - The portions at that restaurant are generous.

Bu restoranda porsiyonlar boldur. - The portions at this restaurant are generous.

generous
generousnesscömertlik
august
saygın
august
{s} yüce ve çok saygın
generous
{s} zengin

Zengin doğasında oynamamalısın. - You should not play on his generous nature.

generous
{s} yüce gönüllü
august
heybetli
august
ulu

Sekiz Ağustosta Ulusa seslendi. - He spoke to the nation on August eighth.

generous
mürüvvetli
august
Ağustos, yılın 8. ayı
august
Ağustos: Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 8. ayı olup 31 gün çeker. Türkçe'de bu aya "Harman ayı", "Lobut ayı" da denir. Kimi yerlerde bu ay için "Temmuz" ayı gibi "Orak ayı" dendiği de olur
august
{s} saygıdeğer
august
{s} muhterem
august
{s} aziz

Aziz Augustine tarafından yazılan İtiraflar bize ortodokslukta biten entelektüel arayışın zamansız bir hikayesini anlatır. - Confessions by St. Augustine tells us the timeless story of an intellectual quest that ends in orthodoxy.

august
yüce
august
{s} muhteşem
august
görkemli
august
soylu
Английский Язык - Английский Язык
highborn
generous
august
child born to aristocratic parents
of noble birth

  Расстановка переносов

  of no·ble birth

  Турецкое произношение

  ıv nōbıl bırth

  Произношение

  /əv ˈnōbəl ˈbərᴛʜ/ /əv ˈnoʊbəl ˈbɜrθ/

  Слово дня

  jacobin
Избранное