of a wild, fierce, and savage nature

listen to the pronunciation of of a wild, fierce, and savage nature
Английский Язык - Турецкий язык

Определение of a wild, fierce, and savage nature в Английский Язык Турецкий язык словарь

ferocious
{s} yırtıcı
ferocious
{s} gaddar
ferocious
ferociously vahşice
ferocious
{s} vahşi

Kaplan çok vahşi bir hayvan türüdür. - A tiger is a very ferocious kind of animal.

Bu köpekler göründükleri kadar vahşi değil. - Those dogs aren't as ferocious as they look.

ferocious
yırtıcı/şiddetli
ferocious
dili felâket
ferocious
{s} aşırı
ferocious
{s} şiddetli

Leyla'nın evi şiddetli bir yangınla yok oldu. - Layla's house was devoured by a ferocious fire.

ferocious
yavuz
ferocious
sert
ferocious
kudurmuş
ferocious
acımasız
ferocious
haşin
Английский Язык - Английский Язык
ferocious
of a wild, fierce, and savage nature
Избранное