numaracı

listen to the pronunciation of numaracı
Турецкий язык - Английский Язык
poser
fake
faker, tall talker, charlatan
affected
shammer
faker
tricksy
fakir
simulator
affecting
poseur
tricky; (someone) who is a con artist or faker
trickster, con artist; faker
easily
tall talker
hustler
numara
trick

Monkeys can learn a lot of tricks. - Maymunlar çok sayıda numaralar öğrenebilirler.

You can't teach an old dog new tricks. - Siz yaşlı bir köpeğe yeni numaralar öğretemezsiniz.

numara
number

I'm afraid you have dialed a wrong number. - Korkarım yanlış bir numara çevirdiniz.

You should take the number 5 bus. - 5 numaralı otobüsü binmelisin.

numaracı kimse
fraud
numara
bit
numara
{i} show

Can you show me another magic trick? - Bana bir sihir numarası daha gösterebilir misin?

Tom showed me a magic trick. - Tom bana bir sihirbazlık numarası gösterdi.

numara
{i} act

Actually, I should know it. Wait a minute, let me remember. Exactly! The atomic number of radium is 88. - Aslında, bunu bilmem gerekir. Bir dakika bekle, hatırlamama izin ver, Kesinlikle! Radyum elementinin atom numarası 88'dir

One of them is an actor, who is going to pretend to murder someone. - Onlardan biri bir aktör, birini öldürme numarası yapacak.

numara
size

What size helmet do you wear? - Kaç numara kask giyiyorsun?

What size shoes do you wear? - Kaç numara ayakkabı giyiyorsun.

numara
no
numara
pretence
numara
gimmick
numara
figure
numara
performance
numara
mark
numara
(Bilgisayar) preset to
numara
disguise
numara
check

Check the number in the phone book. - Telefon rehberinde numarayı kontrol edin.

numara
grade
numara
note

Tom wrote Mary's name and phone number in his notebook. - Tom bilgisayarına Mary'nin adını ve telefon numarasını yazdı.

Did he note down Tom's number? - Tom'un numarasını not etti mi?

numara
skulduggery
numara
affectation
numara
stunt
numara
pretense
numara
grade (in a course)
numara
number (performance done as one part of a show)
numara
number " rakam; grade, mark; (giysi, vb.) size; performance, act, stunt; trick, ruse
numara
ruse
numara
slang trick, fast one, number
numara
(numerical) size (of a pair of shoes)
numara
(identifying) number (e.g. house number, license-plate number)
Турецкий язык - Турецкий язык
numaracı
Избранное