now chiefly used as a political cant term

listen to the pronunciation of now chiefly used as a political cant term
Английский Язык - Турецкий язык

Определение now chiefly used as a political cant term в Английский Язык Турецкий язык словарь

henchman
{i} yardımcı
henchman
{i} sağ kol
henchman
{i} uşak
henchman
dalkavuk
henchman
kendi çıkarı için bir kimsenin tarafını tutan adam
henchman
{i} çıkarcı yandaş
henchman
{i} çıkarcı tip
henchman
{i} sadık yardımcı
Английский Язык - Английский Язык
henchman
now chiefly used as a political cant term

  Расстановка переносов

  now chief·ly used as a po·li·ti·cal Cant term

  Турецкое произношение

  nau çifli yuzd äz ı pılîtıkıl känt tırm

  Произношение

  /ˈnou ˈʧēflē ˈyo͞ozd ˈaz ə pəˈlətəkəl ˈkant ˈtərm/ /ˈnaʊ ˈʧiːfliː ˈjuːzd ˈæz ə pəˈlɪtəkəl ˈkænt ˈtɜrm/

  Слово дня

  duodecimal
Избранное