notable; distinguished; honored

listen to the pronunciation of notable; distinguished; honored
Английский Язык - Турецкий язык

Определение notable; distinguished; honored в Английский Язык Турецкий язык словарь

recognized
geçerliliği kabul edilmiş
recognized
Tanınmış

Yıllar önce bu ilke yaygın olarak tanınmıştır. - Years ago this principle was widely recognized.

O tanınmış bir Amerikalı yazardır. - That is a recognized American author.

recognised
tanınan
recognized
tanınan
recognized
saygın
recognized
tanınmak

O dilbilim uzmanı olarak tanınmaktadır. - She is recognized to be an expert on linguistics.

O, şimdi en umut verici yazarlardan biri olarak tanınmaktadır. - Now he is recognized as one of the most promising writers.

recognized
kararlaştırılmış
recognized
muteber
recognized
onaylı
recognized
{f} tanı

Onu giydiği şapkadan tanıdım. - I recognized her by the hat she was wearing.

Herkes onu görkemli bir piyanist olarak tanıdı. - Everyone recognized him as a brilliant pianist.

recognised
bilinen
recognised
tanıdık
Английский Язык - Английский Язык
recognised
recognized
notable; distinguished; honored
Избранное