not sensitive; wanting sensation, or wanting acute sensibility

listen to the pronunciation of not sensitive; wanting sensation, or wanting acute sensibility
Английский Язык - Турецкий язык

Определение not sensitive; wanting sensation, or wanting acute sensibility в Английский Язык Турецкий язык словарь

insensitive
{s} duygusuz
insensitive
{s} taş kalpli
insensitive
{s} anlayışsız
insensitive
düşüncesiz
insensitive
vurdumduymaz kör ayvaz
insensitive
{s} katı yürekli
insensitive
izansız
insensitive
başkalarını düşünmeyen
insensitive
duyarsız

Çok kaba ve duyarsız olduğu için Chris'ten hoşlanmıyorum. - I dislike Chris because he is very rude and insensitive.

Ayakların tabanları, sıcağa ve soğuğa karşı duyarsızdır. - Soles of the feet are insensitive to heat and cold.

insensitive
etkilenmeyen
insensitive
hissetmez
insensitive
{s} hissiz
insensitive
{s} katı
Английский Язык - Английский Язык
insensitive
not sensitive; wanting sensation, or wanting acute sensibility

    Расстановка переносов

    not sensitive; want·ing sensation, or want·ing a·cute sen·si·bi·li·ty

    Произношение

    Слово дня

    moratorium
Избранное