not readily apparent

listen to the pronunciation of not readily apparent
Английский Язык - Турецкий язык

Определение not readily apparent в Английский Язык Турецкий язык словарь

covert
üstü kapalı
covert
gizli kapaklı
covert
(Tekstil) çatı
covert
örtülü
covert
gizli

Sami'nin gizli bir kötü mizacı vardı. - Sami had a covert evil nature.

Biz gizli bir göreve gönderiliyoruz. - We are sent on a covert mission.

covert
saklı
not apparent
belli değil
covert
{i} sığınak
covert
çalılık
covert
{i} kalın bir tür kumaş
covert
covertly gizli olarak
covert
kuşlarda kanat örtü tüyleri
covert
zevcin himayesi altında
covert
{i} saklanılan yer
covert
kaplama
Английский Язык - Английский Язык
covert
Not apparent
unapparent
not readily apparent

  Расстановка переносов

  not read·i·ly ap·par·ent

  Турецкое произношение

  nät redıli ıperınt

  Произношение

  /ˈnät ˈredəlē əˈperənt/ /ˈnɑːt ˈrɛdəliː əˈpɛrənt/

  Слово дня

  laodicean
Избранное