not openly shown, engaged in, or avowed : hidden

listen to the pronunciation of not openly shown, engaged in, or avowed : hidden
Английский Язык - Турецкий язык

Определение not openly shown, engaged in, or avowed : hidden в Английский Язык Турецкий язык словарь

covert
gizli kapaklı
covert
üstü kapalı
covert
(Tekstil) çatı
covert
örtülü
covert
gizli

Biz gizli bir göreve gönderiliyoruz. - We are sent on a covert mission.

Sami'nin gizli bir kötü mizacı vardı. - Sami had a covert evil nature.

covert
saklı
covert
{i} sığınak
covert
çalılık
covert
{i} kalın bir tür kumaş
covert
covertly gizli olarak
covert
kuşlarda kanat örtü tüyleri
covert
zevcin himayesi altında
covert
{i} saklanılan yer
covert
kaplama
Английский Язык - Английский Язык
covert
not openly shown, engaged in, or avowed : hidden

    Расстановка переносов

    not openly shown, en·gaged in, or a·vowed : hid·den

    Произношение

    Слово дня

    disinter
Избранное