not intrinsic nor essential; accidental; accompanying; superficial

listen to the pronunciation of not intrinsic nor essential; accidental; accompanying; superficial
Английский Язык - Турецкий язык

Определение not intrinsic nor essential; accidental; accompanying; superficial в Английский Язык Турецкий язык словарь

external
dış

Konuşma dış düşünce ve düşünce iç konuşmadır. - Speech is external thought, and thought internal speech.

O politikacı iç ve dış koşullarda deneyimlidir. - That politician is well versed in internal and external conditions.

external
harici

Onu harici hard diskte sakla. - Save it on the external hard drive.

Tom bilgisayarda bulunan dahili hard diskteki tüm dosyaları harici bir hard diske kopyaladı. - Tom copied all the files on his internal hard disk to an external hard disk.

external
(Tıp) dış kulak yolu kanalı
external
dıştan gelen
external
hariç
external
dışta
external
(Biyoloji) eksternal
external
{s} yabancı ülkelerle olan
external
{s} yüzeysel
external
(Nükleer Bilimler) harici, dıştaki
external
(Tıp) Dış, dışyan, harici
external
dıştan gelen arızi
external
vücudun dış kısmını ilgilendiren
external
maddi
external
dış dünyaya
external
{s} dışarıdan gelen
external
(Diş Hekimliği) Dışa ilişkin
Английский Язык - Английский Язык
external
not intrinsic nor essential; accidental; accompanying; superficial

    Расстановка переносов

    not in·trin·sic nor essential; accidental; accompanying; su·per·fi·cial

    Произношение

    Слово дня

    calender
Избранное