not faithful to religion or party or cause

listen to the pronunciation of not faithful to religion or party or cause
Английский Язык - Английский Язык
Apostate
not faithful to religion or party or cause

  Расстановка переносов

  not faith·ful to re·li·gion or par·ty or cause

  Турецкое произношение

  nät feythfıl tı rilîcın ır pärti ır kôz

  Произношение

  /ˈnät ˈfāᴛʜfəl tə rēˈləʤən ər ˈpärtē ər ˈkôz/ /ˈnɑːt ˈfeɪθfəl tə riːˈlɪʤən ɜr ˈpɑːrtiː ɜr ˈkɔːz/

  Слово дня

  analphabet
Избранное