not according to fashion

listen to the pronunciation of not according to fashion
Английский Язык - Английский Язык
{a} unfashionably
not according to fashion

  Расстановка переносов

  not ac·cord·ing to fash·ion

  Турецкое произношение

  nät ıkôrdîng tı fäşın

  Произношение

  /ˈnät əˈkôrdəɴɢ tə ˈfasʜən/ /ˈnɑːt əˈkɔːrdɪŋ tə ˈfæʃən/

  Слово дня

  flay
Избранное