nonstandard

listen to the pronunciation of nonstandard
Английский Язык - Турецкий язык
normal dilde kullanılmayan
standard olmayan
(Askeri) STANDART OLMAYAN: Tayin ve tespit edilmiş olan şartname, şart ve usullerden farklı. Mesela; atış çizelgelerinde gösterilenlerden farklı hava şartları; standart olmayan şartlardır
standart olmayan

Bu, standart olmayan bir telaffuz. - This is a nonstandard pronunciation.

nonstandard commercial property
(Askeri) STANDART OLMAYAN TİCARİ MAL: Sivil ve ticari sahalarda kullanılan; fakat, bir teknik hizmet başkanlığının teknik kurulu tarafından standart hale getirilmek üzere, hiç bir zaman işleme tabi tutulmamış olan mal
nonstandard item
(Askeri) STANDART OLMAYAN MADDE: Tedarik için müsaade edilmeyen şekildeki standardizasyon işlemi tarafından belirlenen bir ikmal maddesi
nonstandard military property
(Askeri) STANDART OLMAYAN ORDU MALI: Yapılış ve kullanış bakımından askeri hizmet için ayrılmış bulunan; fakat, bir teknik hizmet başkanlığının teknik kurulu tarafından, standart hale getirilmesi için, hiç bir zaman işleme tabi tutulmamış olan mal
nonstandard supplies
(Askeri) STANDART OLMAYAN İKMAL MADDELERİ: İkmal katalogunda bulunan fakat, normal olarak depo sisteminde depolanmayan bir madde
Английский Язык - Английский Язык
Not conforming to the language as used by the majority of its speakers
Not standard
Not conforming to the language used by the educated sections of a society
not standard; not accepted as a model of excellence; "a nonstandard text" varying from or not adhering to a standard; "nonstandard windows"; "envelopes of nonstandard sizes"; "nonstandard lengths of board" not conforming to the language usage of a prestige group within a community; "a nonstandard dialect is one used by uneducated speakers or socially disfavored groups"; "the common core of nonstandard words and phrases in folk speech"- A
not standard; not accepted as a model of excellence; "a nonstandard text"
{s} not standard, abnormal, not ordinary, atypical
varying from or not adhering to a standard; "nonstandard windows"; "envelopes of nonstandard sizes"; "nonstandard lengths of board"
Dunlap
not conforming to the language usage of a prestige group within a community; "a nonstandard dialect is one used by uneducated speakers or socially disfavored groups"; "the common core of nonstandard words and phrases in folk speech"- A
nonstandard

  Расстановка переносов

  non·stand·ard

  Турецкое произношение

  nänständırd

  Произношение

  /nänˈstandərd/ /nɑːnˈstændɜrd/

  Слово дня

  hors de combat
Избранное