no longer hostile; friendly

listen to the pronunciation of no longer hostile; friendly
Английский Язык - Турецкий язык
artık düşman; dostu
sociable
{s} sosyal

Tom çok sosyal değil, değil mi? - Tom isn't very sociable, is he?

Johnsonlar çok sosyal insanlardır, onlar partilere sık sık ev sahipliği yapmaktan hoşlanırlar. - The Johnsons are very sociable people, who enjoy hosting parties often.

sociable
{s} girişken

Yeterince girişken değilim. - I'm not sociable enough.

Tom oldukça girişken, değil mi? - Tom is quite sociable, isn't he?

sociable
sokulgan
sociable
sociablycandan
sociable
toplum hayatından hoşlanma
sociable
tatlı dilli
sociable
sociablenesshoş sohbetlik
sociable
sosyal faaliyet
sociable
hoş sohbet
sociable
hoşsohbet

Tom oldukça hoşsohbet, değil mi? - Tom is quite sociable, isn't he?

sociable
{s} toplumcul
sociable
{s} çevresi geniş
sociable
{i} kilise üyelerinin resmi olmayan toplantısı
sociable
{s} girgin, sokulgan
sociable
{i} divan
sociable
{s} arkadaş canlısı
sociable
{s} eğlenceli
sociable
(isim) fayton tipi araba, iki kişilik üç tekerlekli bisiklet, divan, kilise üyelerinin resmi olmayan toplantısı
Английский Язык - Английский Язык
sociable
no longer hostile; friendly
Избранное