nil ductility transition temperature

listen to the pronunciation of nil ductility transition temperature
Английский Язык - Турецкий язык
(Nükleer Bilimler) şekil verilebilme hali sıcaklığı
nil ductility transition temperature

  Расстановка переносов

  nil duc·ti·li·ty tran·si·tion tem·pe·ra·ture

  Турецкое произношение

  nîl dıktîlıti tränzîşın temprıçır

  Произношение

  /ˈnəl dəkˈtələtē tranˈzəsʜən ˈtemprəʧər/ /ˈnɪl dəkˈtɪlətiː trænˈzɪʃən ˈtɛmprəʧɜr/

  Слово дня

  feuilleton
Избранное