nemlenmek

listen to the pronunciation of nemlenmek
Турецкий язык - Английский Язык
gather moisture
become damp
dampen
get damp
moisturize
moisten
to become damp, to gather moisture
to become damp, gather moisture
become moist
nemlenme
deliquescence
Турецкий язык - Турецкий язык
Nemli duruma gelmek, rutubetlenmek
nemlenme
Nemlenmek işi
nemlenmek
Избранное