nefsinin isteklerini kırarak çok sade bir hayat yaşama; riyazet; çilecilik

listen to the pronunciation of nefsinin isteklerini kırarak çok sade bir hayat yaşama; riyazet; çilecilik
Турецкий язык - Английский Язык
{i} asceticism
nefsinin isteklerini kırarak çok sade bir hayat yaşama; riyazet; çilecilik

    Расстановка переносов

    nef·si·nin is·tek·le·ri·ni kı·ra·rak çok sa·de bir ha·yat ya·şa·ma; ri·ya·zet; çi·le·ci·lik

    Слово дня

    sesquipedalian
Избранное