nakliye

listen to the pronunciation of nakliye
Турецкий язык - Английский Язык
shipping

Tom built his house out of shipping containers. - Tom evini nakliye konteynırlarından inşa etti.

Prices include shipping! - Fiyatlara nakliye dahildir!

transport
freight

This aircraft company deals with freight only. - Bu uçak şirketi sadece nakliye ile ilgilenir.

That elevator is for freight only. - O asansör sadece nakliye içindir.

transportation
(Ticaret) carriage freight
transport expenses
(Bilgisayar) ship via
(Ticaret) carriage charges
(Ticaret) haul
(Ticaret) handling
shipping charge
(Bilgisayar) shipping and handling
(Ticaret) carting
cargo
haulage
forwarding
transport; shipping; forwarding (goods)
carriage
transport, shipping; transport expenses, carriage, haulage
carrying
shipping charges, freight, freightage
(Ticaret) cost of transportation
nakliye bedeli
(Ticaret) carriage
nakliye firması
transport company
nakliye gemileri demir yeri
(Askeri) transport area
nakliye gemisi
(Askeri) transport
nakliye gemisi
(Askeri) transport vessel
nakliye giderleri
(Ticaret) forwarding charges
nakliye hizmetleri
relocation services
nakliye işareti
(Askeri) shipping mark
nakliye senedi
(Ticaret) way-bill
nakliye sigortası
(Sigorta) freight insurance
nakliye uçağı
(Askeri) transport airplane
nakliye vesaiki
(Ticaret) transport documents
nakliye yapmak
freight
nakliye yapmak
transport
nakliye yöntemi
shipping method
nakliye ücreti
shipping charge
nakliye ücreti
shipping cost
nakliye ücreti
(Ticaret) expressage
nakliye ücreti
(Ticaret) carting
nakliye şirketi
(Ticaret) expressage
nakliye şirketi
(Ticaret) hauler
nakliye şirketi
transport company
nakliye şirketiyle göndermek
(Ticaret) express
nakliye ücreti
transportation
nakliye ücreti
transportation fee
nakliye ücreti
Carriage, freight rate, transportation, freightage, haulage, shipping charges
nakliye acentası
(Ticaret) freight agent
nakliye acentası
(Ticaret) transfer agent
nakliye acentesi
(Ticaret) transport agent
nakliye acentesi
forwarding agent
nakliye asansörü
freight elevator
nakliye biçimi
mode of shipment
nakliye gemileri birliği
(Askeri) transport squadron
nakliye gemileri grubu
(Askeri) transport group
nakliye gemileri kısmı
(Askeri) transport division
nakliye gemisi
mil . transport; troopship
nakliye gideri hesabı
(Ticaret) freight account
nakliye hasarı
(Tekstil) damage in transport
nakliye hasarı
(Ticaret) transport damage
nakliye işçileri
transport worker
nakliye kamyonu
removal lorry
nakliye kamyonu
removal van
nakliye kaynağı
(Bilgisayar) shipped from
nakliye komisyoncusu
forwarding agent
nakliye komisyoncusu
(Ticaret) freight broker
nakliye maliyeti
(Ticaret) cost of conveyance
nakliye masrafı
cost of conveyance
nakliye masrafı
(Ticaret) delivery expense
nakliye permisi
(Ticaret) navigation permit
nakliye politikaları
(Askeri) shipping policies
nakliye resmi
(Ticaret) navigation dues
nakliye rotası
(Askeri) shipping lane
nakliye sigortası
shipping insurance
nakliye subayı
mil . Transportation officer
nakliye sözleşmesi
(Ticaret) carriage contract
nakliye sınıfı
mil . Transportation Corps
nakliye uçağı
transport plane
nakliye uçağı
mil . transport plane; troop carrier
nakliye ve dağıtım maliyeti
(Ticaret) transfer and distributive cost
nakliye ve yenileme
(Otomotiv) transportation and recovery
nakliye yolu
portage
nakliye yönt no
(Bilgisayar) ship method id
nakliye çatalı
transport fork
nakliye öncelikleri
(Askeri) transportation priorities
nakliye ücreti
haulage
nakliye ücreti
carriage, haulage
nakliye ücreti
shipping charges, freight, freightage
nakliye ücreti
freightage
nakliye ücreti
freight rate
nakliye ücreti
carriage
nakliye şekli
(Bilgisayar) shipped via
nakliye şirketi
express
nakliye şirketi
express company
nakliye şirketi
freight company
nakliye şirketi
transportation company
nakliye şirketi ile gönderme
express delivery
nakliye şirketi ile gönderme
expressage
nakliye şirketi ücreti
expressage
navlun ve nakliye
(Ticaret) freight and expressing
"Galaxy" adıyla tanınan uzun mesafeli, geniş gövdeli askeri nakliye uçağı
(Askeri) Galaxy
"Hercules" adıyla tanınan dört turboprop motorlu nakliye uçağı
(Askeri) Hercules
"Starlifter" adıyla tanınan dört türbofan motorlu nakliye uçağı
(Askeri) Starlifter
C 97 nakliye uçağının sivil yolcu tipi
Stratocruiser
Deniz Nakliye Hazırlık Programı; deniz nakliye ihtiyat programı; deniz kurtarma
(Askeri) Sealift Readiness Program; sealift reserve program; seaward recovery point; Single Integrated Operational Plan (SIOP) reconnaissance plan
Gönüllü Deniz Nakliye Anlaşması
(Askeri) Voluntary Intermodal Sealift Agreement
Hava Nakliye Tanker Birliği; hava alanı trafik sahası
(Askeri) Airlift Tanker Association; airport traffic area
Hercules (orta menzilli birlik ve kargo nakliye uçağı)
(Askeri) Hercules
Savunma Nakliye Demiryolu Aktarma Filosu
(Askeri) Defense Freight Railway Interchange Fleet
acil nakliye durumu
(Askeri) transportation emergency
evden eve nakliye
removal
evden eve nakliye firması
removal firm
evden eve nakliye şirketi
furniture remover
fabrika nakliye
factory shipping
harekat alanı hava nakliye irtibat subayı
(Askeri) theater airlift liaison officer
hava nakliye görev programı
(Askeri) airlift mission schedule
hava nakliye irtibat unsuru
(Askeri) airlift liaison element
hava nakliye kontrol elemanı
(Askeri) airlift control element
hava nakliye kontrol filosu
(Askeri) airlift control squadron
hava nakliye kontrol timi
(Askeri) airlift control team
hava nakliye kontrol uçuşu
(Askeri) airlift control flight
hava postası; özel hava nakliye görevi; satıhtan havaya füze
(Askeri) space available mail; special airlift mission; surface-to-air misilse
hızlı deniz nakliye gemileri; ateş destek istasyonu; uçuş servis istasyonu
(Askeri) fast sealift ships; fire support station; flight service station
ileri nakliye terminal ünitesi
(Askeri) forward freight terminal unit
küresel nakliye idaresi; devletin tedarik ettiği malzeme
(Askeri) global freight management; government-furnished material
kıt'a nakliye gemisi, asker nakleden gemi
(Askeri) troopship
normal nakliye
(Askeri) ordinary transport
otomobil nakliye aracı
car transporter
sahra eğitim ünitesi; nakliye terminal ünitesi
(Askeri) field training unit; freight terminal unit
taktik hava nakliye kanadı
(Askeri) tactical airlift wing
tanker uçağı hava nakliye kontrol unsuru
(Askeri) tanker airlift control element
transit nakliye anlaşması
(Askeri) storage in transit agreement
yönelim hatası güven faktörü; Fit Küp, 28317 cm küp; karşı ateş, nakliye takımı;
(Askeri) drift error confidence factor
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) nakille ilgili
Taşıma işi
Taşıma parası, taşımalık
NAKLİYE
(Osmanlı Dönemi) Taşıma parası
NAKLİYE
(Osmanlı Dönemi) (C.: Nakliyat) Eşya taşıma işi
UCURATI NAKLİYE
(Hukuk) Taşıma ücretleri
nakliye
Избранное