mutual exclusion

listen to the pronunciation of mutual exclusion
Английский Язык - Турецкий язык
Birbirini dışlama: İşletim sistemi programlamada süreçler arası iletişim ve haberleşmede süreçlerden yalnız birinin ortak bir bellek alanını kullanırken diğerlerinin kullanamaması durumu
(Bilgisayar) Karşılıklı dışlama: Dönemdeş olarak çalışabilen bilgisayar programlarının, bir çatışmaya, karşılıklı kilitlenmeye veya veri tutarsızlığına yol açmamaları için herhangi bir anda tek bir programın belirli bir bellek alanına, bir giriş çıkış kapısına, bir dosyaya veya benzeri bir özkaynağa erişimine izin veren programlama tekniği
Английский Язык - Английский Язык
(Bilgisayar) Mutual exclusion (often abbreviated to mutex) algorithms are used in concurrent programming to avoid the simultaneous use of a common resource, such as a global variable, by pieces of computer code called critical sections. A critical section is a piece of code in which a process or thread accesses a common resource. The critical section by itself is not a mechanism or algorithm for mutual exclusion. A program, process, or thread can have the critical section in it without any mechanism or algorithm which implements mutual exclusion
(Bilgisayar) (Computer Programming) Synchronized multiple access to common data sources (uses "lock-unlock" switch that allows access to one program at a time and excludes all others)
mutual exclusion

  Расстановка переносов

  mu·tu·al ex·clu·sion

  Турецкое произношение

  myuçıwıl îksklujın

  Произношение

  /ˈmyo͞oʧəwəl əkˈsklo͞oᴢʜən/ /ˈmjuːʧəwəl ɪkˈskluːʒən/

  Слово дня

  pike
Избранное