muayene etmek

listen to the pronunciation of muayene etmek
Турецкий язык - Английский Язык
examine

I have to examine you. - Seni muayene etmek zorundayım.

visit
check
test
explore
go over
inspect
a) to examine b) to examine, to inspect
sound
check up
go through
survey
1. to inspect, examine. 2. med. to examine
test out
view
vet
muayene etmek (hayvan)
vet
elle muayene etmek
palpate
muayene et
(Biyoloji) inspect
muayene etme
going over
muayene ve teftiş etmek
(Askeri) vet
Турецкий язык - Турецкий язык
Araştırmak, incelemek
Bir kimsenin hasta olup olmadığını veya hastalığının nerede olduğunu araştırmak
bakmak
(Osmanlı Dönemi) AYN
muayene etmek
Избранное